ảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

09:20, 20/02/2019

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 607/UBND-KT yêu cầu các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia