áp trần vốn ngoại

10:39, 19/12/2019

Trước lo ngại việc hạn chế đầu tư nước ngoài bằng áp trần tỷ lệ sở hữu nước ngoài (room) ở mức 49% có thể vi phạm các cam kết quốc tế, đại diện của NHNN cho biết, giới hạn này được đưa ra sau khi đã tham vấn và rà soát các quy định, 49% là tỷ lệ hài hòa.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia