Aria Grand hotel

15:27, 13/04/2022

Thành phố du lịch Đà Nẵng những ngày này đã trở lại sức sống như nó vốn có. Ánh sáng từ những tòa nhà khách sạn, nhà hàng, quán cà phê và các cơ sở dịch vụ khác hơn hai năm leo lét trong đại dịch, nay đã lần lượt sáng bừng trở lại.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia