Australia

10:42, 16/03/2017

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết Chính phủ Việt Nam đang yêu cầu phía Australia xem xét lại lệnh cấm lệnh cấm nhập khẩu tôm của Australia.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia