bà Đỗ Quỳnh Anh

19:06, 15/12/2021

Giao dịch nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu, được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh trên sàn. Ước tính bà Đỗ Quỳnh Anh sẽ chi ra 50,5 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia