Bamboo Airways

09:45, 03/05/2019

Ông Trương Phương Thành chính thức gia nhập Bamboo Airways từ ngày 2/5 và nắm giữ vị trí Phó tổng giám đốc thứ 9 của hãng này.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia