Bamboo Airways

07:10, 22/01/2019

Với chiến lược phát triển đa ngành, trong đó bất động sản, nghỉ dưỡng và hàng không là cốt lõi, Tập đoàn FLC muốn hợp tác với các tổ chức tài chính, tín dụng đặc biệt là OCB để thiết lập hệ sinh thái

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia