Ban Chỉ đạo xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi)

15:30, 20/07/2022

Theo dự kiến chương trình, dự án Luật Đất đai sửa đổi sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 4, diễn ra vào tháng 10 tới.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia