bán gần 1

11:35, 23/01/2019

Hai quỹ này cùng cổ đông ngoại đã bán gần 1,4 triệu cổ phiếu VND trong tháng 1/2019 sau chuỗi ngày cổ phiếu VND “đổ đèo” giảm tới 34% thị giá vừa qua cùng với lợi nhuận sụt giảm 69% trong quý 4/2018.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia