Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An

10:21, 20/07/2021

Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt được giao 129 ha đất để thực hiện dự án KCN Hoàng Mai 1 tại thị xã Hoàng Mai, thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia