bảng giá đất Đồng Nai

07:35, 26/12/2021

Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trong năm 2022 tại Đồng Nai sẽ được áp dụng bằng với hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021. Như vậy hai năm liên tiếp là 2021, 2022, bảng giá đất Đồng Nai giữ nguyên hệ số 1.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia