Banksy

11:43, 04/12/2021

Các tác phẩm nghệ thuật của Banksy do Phòng trưng bày Maddox công bố tại Miami (Mỹ) đã được bán đấu giá với con số “gây choáng”.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia