bão Damrey

13:45, 29/11/2017

Tổng số tiền mà tập thể cán bộ, nhân viên Tập đoàn Novaland quyên góp để ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 12 (siêu bão Damrey) là gần 1,5 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia