BarraCuda Pro

14:50, 15/11/2019

Ổ cứng Seagate hiệu BarraCuda dung lượng từ 2TB trở lên là ứng cử viên sáng giá.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia