bất động sản Phú Quốc

11:55, 23/10/2021

Bất kể thị trường bất động sản nghỉ dưỡng yên ắng hay sôi đồng thì các nhà đầu tư vẫn săn tìm kênh xuống tiền phù hợp. Đặc biệt nhiều người đã “khai phá” được “mỏ vàng” mới tại miền đất hứa Phú Quốc ở giai đoạn này.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia