Bắt giam Đinh La Thăng

16:40, 21/06/2018

Trong khi Ninh Văn Quỳnh khai chỉ nhận 20 tỷ đồng từ Nguyễn Xuân Sơn khi ông này đang là Tổng giám đốc Oceanbank thì bị cáo Sơn khẳng định đã đưa 180 tỷ đồng cho Quỳnh.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia