BCG Financial

08:30, 20/08/2021

Ngày 12/8, HĐQT CTCP Bamboo Capital (HoSE: BCG) đã thông qua việc tham gia góp vốn thành lập CTCP BCG Financial.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia