Becamex ACC

13:29, 28/12/2021

Nếu đợt chào bán thành công, vốn điều lệ Becamex ACC dự kiến tăng từ 300 tỷ đồng lên 1.050 tỷ đồng. Becamex ACC huy động vốn để trả nợ và đầu tư dự án với Becamex.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia