BH Media

14:43, 07/12/2021

Từ sự việc bản quyền quốc ca tối 6/12 vấn đề đang được dư luận quan tâm không rõ công ty BH Media đã đăng ký quyền sở hữu bao nhiêu tác phẩm nổi tiếng và nguồn lợi từ việc “nhận vơ” các tác phẩm này mang lại cho công ty là không thể phủ nhận.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia