Bí thư Hà Nội

09:30, 27/09/2019

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng vấn đề quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư là vấn đề mới, khó, phức tạp, phải có giải pháp tăng cường quản lý, khai thác để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của ng

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia