Bia Hà Nội - Hải Dương

06:50, 10/08/2021

Do Công ty Cổ phần bia Hà Nội - Hải Dương (HAD) vi phạm nhiều quy định của pháp luật nên người tiêu dùng có thể khiếu nại đến các cơ quan có thẩm quyền để các cơ quan đó vào cuộc xác minh, xử lý.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia