Bibica

11:30, 26/03/2022

Hiện nay, PAN Group đang là công ty mẹ của Bibica khi sở hữu 11.052.150 cổ phiếu, chiếm 58,94% vốn tại Bibica. Mục đích chào mua của PAN Group nhằm nâng tỉ lệ sở hữu và đầu tư lâu dài tại Bibica.

"Nội chiến" ở Bibica sắp kết thúc?
14:43, 25/12/2020
Ngọc Bích
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia