biến mọi thứ thành tiền

09:32, 02/11/2017

Nguyễn Anh Dũng thực sự tự tin khi viết cuốn sách “Biến mọi thứ thành tiền” và điều đáng mừng là cuốn sách đã được đăng ký mua hơn 1000 bản trước khi chính thức phát hành.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia