Bình Sơn

16:30, 12/11/2021

Thực hiện chức năng phòng, chống tham nhũng, mới đây Thanh tra Chính phủ đã có văn bản yêu cầu Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) và Nhà máy lọc dầu Bình Sơn báo cáo, cung cấp hồ sơ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2010 đến nay.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia