Blockchain toàn cầu

07:55, 07/11/2018

Nằm trong chuỗi sự kiện Blockchain toàn cầu, ngày 24/11/2018, Blockchain Tour sẽ được tổ chức tại TP.HCM với hơn 4.000 người tham gia đến từ châu Á và châu Âu.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia