bộ tài chính

14:39, 10/12/2019

Trong bối cảnh Việt Nam xuất siêu sang Mỹ, nhằm cân bằng cán cân thương mại với Mỹ, Bộ Tài chính đã đề xuất Chính phủ giảm thuế suất các mặt hàng sữa từ 2 - 5%.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia