Bộ Tài nguyên - Môi trường

08:11, 11/06/2021

Phó Thủ tướng chỉ đạo rà soát, xác định rõ đúng, sai trong việc triển khai thực hiện Dự án Khu Trung tâm Chí Linh của DIC Corp, xử lý theo quy định. Dự án này được triển khai từ năm 1996, đến nay đã đầu tư xây dựng trên diện tích 71/100 ha.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia