Bộ TN&MT

15:07, 04/05/2021

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ TN&MT khẩn trương tổ chức tổng kết thực hiện Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai sửa đổi để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia