Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawat

10:51, 27/10/2021

Hoa Kỳ, Indonesia kêu gọi thành lập một diễn đàn G20 mới để chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ đại dịch nào tiếp theo.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia