Bộ trưởng Tô Lâm

18:40, 10/08/2022

Nghị định về cá cược đã được ban hành và có hiệu lực từ năm 2017, tuy nhiên đến nay chưa có doanh nghiệp, cơ quan nào đủ điều kiện tổ chức cá cược.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia