BQL Khu kinh tế Vân Phong

14:39, 07/01/2021

Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa là khu kinh tế có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của Khánh Hòa và khu vực Nam Trung bộ, hiện đã thu hút được 153 dự án đầu tư

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia