Brexit cứng

14:47, 09/04/2019

Liên minh châu Âu đã sẵn sàng cho một kịch bản Brexit "không thỏa thuận" có thể xảy ra trong lĩnh vực nông nghiệp và vẫn cam kết bảo vệ lợi ích của người nông dân châu Âu.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia