bút ký

15:55, 13/07/2022

Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng - tác giả của bộ sách “Giấc mơ Việt Nam tôi” luôn dành hết niềm yêu cho quê hương. Với tập 1: Đi xa về gần và tập 2: Còn mãi hương xa, bộ sách nói trên đã kể lại nhiều phần việc mà ông đã thực hiện vì đất nước Việt Nam.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia