các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

08:39, 22/12/2021

Ba Khu công nghiệp tại Hải Dương vừa được bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam gồm Bình Giang 2, Thanh Hà 2 và Kim Thành 2.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia