các tổ chức tín dụng nước ngoài

18:13, 10/12/2021

Đây là ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) góp ý về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 52/2018/TT-NHNN quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia