cách gọi vốn khởi nghiệp

16:07, 01/11/2019

Dòng vốn ngoại chảy vào các dự án trong nước ngày càng nhiều (đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ). Nhưng phần lớn doanh nghiệp khởi nghiệp lại rơi vào tình trạng khó khăn ở khâu gọi vốn đầu tư từ dòng vốn ngoại.

1 tỷ khởi nghiệp cùng Saigon Co.op
06:38, 28/08/2017
Hoàng Phong
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia