cách ứng xử nhân viên sếp

11:30, 21/03/2018

Khách hàng là “Thượng đế”, tất nhiên điều này ai cũng biết. Thế nhưng đối với những nhà quản trị thông minh, nhân viên mới chính là “Thượng đế” hay nói cách khách nhân viên mới chính là khách hàng lớn

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia