Cấm chất Ethylene Oxide

08:13, 07/09/2021

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết Bộ Công Thương cần thêm nhiều thời gian để thu hồi sản phẩm, phối hợp với bộ Y tế và các bộ ngành liên quan để kiểm tra việc sản xuất các sản phẩm.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia