cấm vận chuyển

13:54, 09/08/2018

Ngày 6/8/2018, Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành 4 quyết định cấm vận chuyển trong vòng 9 tháng đối với 3 hành khách quốc tịch Việt Nam, và 1 hành khách quốc tịch Myanmar.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia