cán bộ kho bạc nhà nước

14:21, 28/05/2020

Theo thống kê từ Kho bạc Nhà nước, dự kiến đến hết tháng 5/2020, Kho bạc Nhà nước đã giải ngân vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2020 đạt 25,1% so với kế hoạch Chính phủ giao.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia