cảng trung chuyển quốc tế tại huyện Cần Giờ

15:24, 01/07/2022

Cảng trung chuyển quốc tế tại Cần Giờ có tổng mức đầu tư dự kiến là khoảng 6 tỷ USD. Dự án được phân kỳ thành 7 giai đoạn đầu tư, nhà đầu tư mong muốn bắt đầu triển khai giai đoạn 1 từ năm 2024 và đưa vào khai thác năm 2027.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia