cao tốc Hạ Long – Vân Đồn

08:15, 30/03/2020

Dự án đường nối khu công nghiệp Cái Lân qua KCN Việt Hưng đến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn có tổng mức đầu tư 1.299 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia