cao tốc TP. HCM – Trung Lương

07:40, 15/07/2022

Liên danh Cienco6 - Coteccons - Thuận Việt cam kết tự bỏ chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo khả thi dự án mở rộng đường cao tốc TP. HCM - Trung Lương để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia