Cấp sổ hồng

14:20, 29/11/2021

Từ nay đến tháng 12/2023, Sở TN&MT TP. HCM sẽ chủ trì phối hợp với các sở, ngành và chủ đầu tư dự án để giải quyết cấp sổ hồng cho 37.421 căn. Trong đó, dự kiến ba tháng cuối năm 2021, sẽ cấp được 6.500 căn.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia