cầu nối

06:50, 18/03/2021

Thành lập ban đầu với tên gọi Hội Thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài TP. Hà Nội, đến năm 2008, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hà Nội (HALOVI) đã chính thức được thành lập.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia