cầu Trà Khúc 3

07:40, 31/08/2021

Dự án cầu Trà Khúc 3 có tổng vốn đầu tư khoảng 850 tỷ đồng, được thực hiện trong giai đoạn 2022 – 2025. Tổng chiều dài cầu và đường dẫn là 2,6km.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia