cây xanh công cộng

10:47, 16/05/2022

Đây là một trong những mục tiêu quan trọng trong kế hoạch thực hiện chương trình phát triển công viên và cây xanh công cộng trên địa bàn năm 2022. Ngoài chỉ tiêu này, TP.HCM cũng phấn đấu phát triển thêm 2ha mảng xanh công cộng, trồng mới và cải tạo 6.000 cây xanh.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia