CEO Hàn quốc

08:12, 02/03/2018

Kể từ ngày 28/02/2018, ông Soekhee Won đã chính thức từ nhiệm khỏi vị trí Phó Tổng Giám đốc Masan Group (MSN) và Tổng Giám đốc Masan Consumer Holdings (MCH) và Masan Consumer (MSC).

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia