CEO Nguyễn Trịnh Khánh Linh

14:50, 17/09/2018

Thừa nhận vai trò quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, xem đây là hoạt động cần phải ưu tiên song mới chỉ có 21% nhà lãnh đạo nói rằng, công ty họ có văn hóa tốt.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia