CEO Vietjet

13:33, 17/12/2019

Đại diện duy nhất của Việt Nam - CEO Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo tiếp tục có tên trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới 2019 do Tạp chí Forbes công bố. Đây là năm thứ ba liên tiếp CEO Vietjet có tên trong danh sách này.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia