CEO Vũ Ngọc Hương

14:30, 10/06/2019

Vị nữ CEO cho rằng: "Xã hội luôn thay đổi, nếu cho phép mình nghỉ ngơi thì sẽ bị tụt lại phía sau. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải được làm công việc mình thích bởi khi đó tự nhiên sẽ có năng lượng

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia